Inleiding

Wat is genealogie?

De werkgroep Familiekunde in Oost-Brabant heeft bijna alle genealogische gegevens van 1574 tot 1900 van de parochies tussen Leuven, Aarschot, Diest en Tienen.

Genealogie:

  • Genealogie wordt ook wel familiekunde of sibbekunde genoemd.
  • Wie zijn stamboom wil opstellen zoekt eerst in eigen archief, daarna in de burgerlijke stand registers.
  • De familiegegevens van voor 1800 zijn bijna uitsluitend in de parochieregisters te vinden.
  • De familiekunde kent een stijgend succes in Vlaanderen.
  • Onze werkgroep brengt de parochieregisters van Vlaams Oost-Brabant over in databanken en stelt de gegevens ter beschikking in de vorm van boeken.
Doelstellingen?

De voornaamste doelstellingen van onze werkgroep:

  • Historische bronnen toegankelijker maken
  • Het ter beschikking stellen van nauwkeurige, betrouwbare familiegegevens
  • Het beschermen van de oude registers

Onze werkgroep heeft nu meer dan 30 parochieregisters overgebracht in een databank. Meer dan 200 000 akten, compleet met alle bijkomende gegevens en opmerkingen zitten in onze gegevensbank.

De oude parochieregisters zijn zorgvuldig bewerkt door een team van ervaren deskundigen. Alle akten zijn ontleed, vertaald en nauwgezet overgebracht in een databank. In onze databanken zitten alle genealogische gegevens van bij het begin van de parochieregisters tot 1900. De afdruk van deze data maakt van de oude registers een samenhangend en bruikbaar geheel.

De toelichting welke voorafgaat aan de afdruk van de databank, beschrijft de basisdocumenten en verduidelijkt de kenmerken en beperkingen van de bewerking. Bij het rangschikken van de doopakten is gestreefd naar een vorm van gezinsreconstructie. Kinderen uit hetzelfde gezin met een klein verschil in de familienaam zijn achter elkaar afgedrukt.

Wij maken boeken, afdrukken van een volledige databank. Wij maken geen klappers maar echte, volledige en nauwkeurige uitgaven. Met onze bewerking haalt u meer uit de parochieregisters dan er zelfs door een ervaren genealoog uit te halen is. Bij de samenstelling van onze bewerkte parochieregisters is getracht om de oorspronkelijke gegevens zo juist en zo volledig mogelijk weer te geven met respect voor het origineel. Geen enkel gegeven, hoe onbelangrijk ook, is verloren gegaan. Alle gegevens zijn weergegeven met een pijnlijke precisie en exact zoals ze in de oorspronkelijke registers waren opgetekend. Er zijn geen niet-oorspronkelijke gegevens toegevoegd, tenzij bij de opmerkingen.

Waarom doen wij dit?

 

Het raadplegen van originele parochieregisters is vanwege diverse redenen niet mogelijk of zelfs af te raden. De oude waardevolle boeken moeten immers zorgvuldig bewaard en beschermd worden. Bij sommige heemkundige of genealogische verenigingen kan men opzoekingen doen in een kopie van de oude registers. Maar daarvoor is wel enige kennis van genealogie, latijn en oud schrift vereist.

Wat is een parochieregister, een geboorteakte, doopakte, huwelijksakte, overlijdens of begrafenisakte?

Parochieregister

De parochieregisters zijn de belangrijkste databanken van de vorige eeuwen. De grote gebeurtenissen in een mensenleven werden opgeschreven in de parochieregisters. Bij een doop, huwelijk of overlijden werden de datum en de familierelaties in een akte vastgelegd. In de akten van de 19e eeuw vind je meer informatie dan in de eerste akten van de 16e of de 17e eeuw.

Doopregister

In de doopregisters staat de voor- en familienaam van de dopeling, de geboorte- en/of de doopdatum en soms ook het uur van geboorte. De naam van de vader en de moeder, van de peter en meter staat bijna altijd ook in de akt. Soms is ook de leeftijd van de ouders en doopgetuigen vermeld of de plaats van waar zij afkomstig zijn. Als het kind een vondeling was of als de ouders niet gehuwd waren is dit zeker vermeld in de akte. Bij sommige akten staat nog meer heel interessante informatie.

Huwelijksakte

In een huwelijksakte staat de datum van het huwelijk en de voor- en familienaam van de huwelijkspartners en van de getuigen. De meeste akten vermelden ook de namen van de ouders. Soms is de plaats van waar zij afkomstig zijn, hun leeftijd of geboortedatum vermeld. In de 16e eeuw werden ook de ondertrouwen zorgvuldig opgeschreven. Als de bruid of bruidegom weduwe of weduwnaar waren of als zij (van ver) familie waren van elkaar, dan staat dit meestal ook in de akte vermeld.

Overlijdens-of begrafenisakte

In een overlijdens- of begrafenisakte staat de naam en voornaam van de overledene en datum van overlijden en/of de begrafenis. De leeftijd is bijna altijd vermeld. Bij de kinderen staat de naam van de ouders. Bij volwassenen is de naam van de partner vermeld. Soms is ook het juiste uur van overlijden of de doodsoorzaak vermeld. Sommige pastoors noteerden in de akte of de begrafeniskosten betaald waren of niet.

Ontgrendel de volledige databanken
Koop de boeken