Wat is een parochieregister, een geboorteakte, doopakte, huwelijksakte, overlijdens of begrafenisakte?

Parochieregister

De parochieregisters zijn de belangrijkste databanken van de vorige eeuwen. De grote gebeurtenissen in een mensenleven werden opgeschreven in de parochieregisters. Bij een doop, huwelijk of overlijden werden de datum en de familierelaties in een akte vastgelegd. In de akten van de 19e eeuw vind je meer informatie dan in de eerste akten van de 16e of de 17e eeuw.

Doopregister

In de doopregisters staat de voor- en familienaam van de dopeling, de geboorte- en/of de doopdatum en soms ook het uur van geboorte. De naam van de vader en de moeder, van de peter en meter staat bijna altijd ook in de akt. Soms is ook de leeftijd van de ouders en doopgetuigen vermeld of de plaats van waar zij afkomstig zijn. Als het kind een vondeling was of als de ouders niet gehuwd waren is dit zeker vermeld in de akte. Bij sommige akten staat nog meer heel interessante informatie.

Huwelijksakte

In een huwelijksakte staat de datum van het huwelijk en de voor- en familienaam van de huwelijkspartners en van de getuigen. De meeste akten vermelden ook de namen van de ouders. Soms is de plaats van waar zij afkomstig zijn, hun leeftijd of geboortedatum vermeld. In de 16e eeuw werden ook de ondertrouwen zorgvuldig opgeschreven. Als de bruid of bruidegom weduwe of weduwnaar waren of als zij (van ver) familie waren van elkaar, dan staat dit meestal ook in de akte vermeld.

Overlijdens-of begrafenisakte

In een overlijdens- of begrafenisakte staat de naam en voornaam van de overledene en datum van overlijden en/of de begrafenis. De leeftijd is bijna altijd vermeld. Bij de kinderen staat de naam van de ouders. Bij volwassenen is de naam van de partner vermeld. Soms is ook het juiste uur van overlijden of de doodsoorzaak vermeld. Sommige pastoors noteerden in de akte of de begrafeniskosten betaald waren of niet.

Ontgrendel de volledige databanken
Koop de boeken