Sint-Pieters-Rode

The history of Sint Pierre-Rode

Gebaseerd op een onuitgegeven handschrift over St-Pieters-Rode van de hand van E.Janssens – 1977.Aangevuld met recente studies en publikaties. Voorwoord Deel I De Heerlijkheden van St-Pieters-Rode Deel II De kerkelijke geschiedenis Deel III Het onderwijs Deel IV De andere geestelijken Deel V De Tafel van de H. Geest of de Armenzorg Deel VI De bezittingen […]

Hageland's oldest baptismal certificate

Het oudste register in het HagelandEen voorbeeld uit het oudste doopregister van de streek: Voor wie deze tekst niet geheel duidelijk is, volgt hierbij de vertaling: Alle vorige (akten) zijn er niet meer. Nog meer voorbeelden van oud schrift (Anno 1526) uit hetRegister met de leenheren & leenmannen van Horst, St.Pieters-Rode en Cortelke Bladzijde 20 Een kopie […]

The search for the old registers of Sint-Pieters-Rode

De speurtocht naar de oude registers van Sint-Pieters-Rode. Op onze speurtocht naar de oude registers van Sint-Pieters-Rode zijn we tot de ontdekking gekomen dat het oudst bewaarde parochieregister van de streek begint op 1 juni 1574. Dit boekje, waarvan tot hiertoe aangenomen werd dat het de doopakten van Nieuwrode bevat, is in feite het eerste […]

Parish records of Sint-Pieters-Rode

De oude registers van Sint-Pieters-Rode, dat is een geval apart. Nooit op microfilm gezet, geen klappers van gemaakt en uiteindelijk verdwenen in de jaren zestig. Verloren voor eeuwig? . Wie voorouders had in Sint-Pieters-Rode kon het wel vergeten. Maar na bijna vijf jaar intensief speurwerk hebben we het grootste deel van de gegevens uit de […]

Unlock the full databases
Get the books