Our contact adresses Where you can find more info? Census records of the canton Aarschot What books do we have? Sint-Pieters-Rode What data is available now? How to conduct a search in the biggest database of the  Hageland Introduction Home
De oude registers van Sint-Pieters-Rode, dat is een geval apart. Nooit op microfilm gezet, geen klappers van gemaakt en uiteindelijk verdwenen in de jaren zestig. Verloren voor eeuwig? . Wie voorouders had in Sint-Pieters-Rode kon het wel vergeten.

Maar na bijna vijf jaar intensief speurwerk hebben we het grootste deel van de gegevens uit de oude parochieregisters teruggevonden.

Onze reconstructie is gebaseerd op extracta, indexen, overgeschreven registers, lijsten, foto's van de originelen en voor een deel op teruggevonden originele registers. Een grafisch overzicht:

In Sint-Pieters-Rode beginnen de parochieregisters in 1574 !! Dat is het oudste register van het Hageland. De dopen van 1639 tot 1671 ontbreken, alsook de huwelijken en overlijdens van 1720 tot 1777. Van deze periode zijn er nog geen gegevens teruggevonden. De akten van de 19e eeuw zijn compleet.

Alle akten zijn netjes ontleed, vertaald en ingetikt in een databank. In de afdruk van deze databank (de boeken) zijn de akten alfabetisch gerangschikt. Van Sint-Pieters-Rode zijn de volgende boeken verkrijgbaar:

Aantal akten en bewerkte periode:

 
Geboorten
Huwelijken
Overlijdens
Prijs Euro
 
Sint-Pieters-Rode
ancien regime
4086
1043
960
57
1574 - 1800
1596 - 1800
1632 - 1800
Sint-Pieters-Rode
19e eeuw
2726
653
1663
32
1801 - 1900
1801 - 1900
1801 - 1900
Sint-Pieters-Rode
familieboek

Familieboek, deel 1 & 2
1. Een parochiale volkstelling in 1851
2. De kadasterkaart van Popp in 1555

45

Een kopie van de brondocumenten van de gereconstrueerde registers van Sint-Pieters-Rode en van het oudste register van het Hageland is te bekomen.

Af te halen in Sint-Pieters-Rode of neem contact via e-mail.