Our contact adresses Where you can find more info? Census records of the canton Aarschot What books do we have? Sint-Pieters-Rode What data is available now? How to conduct a search in the biggest database of the  Hageland Introduction Home

This page needs to be translated:

Volunteers requested…


De eerste stap is het opzoeken van de originelen of een goede kopie van de oorspronkelijke registers. Wanneer er geen kopie op papier voorhanden is, wordt een microfilm gebruikt.

Het kopiëren van parochieregisters is handwerk. Door het speciaal formaat en het wisselend contrast moet elk blad één voor één gecontroleerd worden.

Voor het ontleden en intikken is een PC nodig en enige kennis van Latijn. Het oud schrift van de 16e en 17e eeuw is op het eerste zicht onleesbaar, maar na enige oefening even gemakkelijk te lezen als elke andere niet-Europese taal.

De voorbereiding, coördinatie, het intikken, nazien, verwerken en afdrukken van alle akten van een parochie vraagt ongeveer duizend tot drieduizend uur.

Wie zich geroepen voelt om ons een handje toe te steken in ons "monnikenwerk" kan kontact opnemen via telefoon of e-mail.

Er wordt hard gewerkt om de gegevens van de parochieregisters on-line beschikbaar te stellen.
Twee hindernissen moeten daarbij nog overwonnen worden:

De gegevens moeten in een gestructureerde vorm en netjes gepresenteerd worden.
Er moet gegarandeerd worden dat alle naamvariaties gevonden worden.
Alle suggesties die hiervoor een mogelijke oplossing kunnen bieden zijn bijzonder welkom.