Geboorten en dopen

Alfabetisch op naam van het kind

Aantal treffers (akten) per familienaam en per parochie

______________________________________________________________
Nbr Familienaam     Parochie        Eerst Laatst 

______________________________________________________________

1 Yskoud Begijnendijk 1899 1899 2 Yskout Begijnendijk 1898 1900

top